Privacyverklaring | Leef Intens

privacyverklaring

Leef Intens Leef Intens, gevestigd aan Basielhof 65 4907 AH Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Leef Intens
Basielhof 65
4907 AH Oosterhout
​0621390312
http://www.leefintens.com   

Roel van Heel is de Functionaris Gegevensbescherming van Leef Intens. Hij is te bereiken via roel@leefintens.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leef Intens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • check
  Voor- en achternaam
 • check
  Geslacht
 • check
  Geboortedatum
 • check
  Geboorteplaats
 • check
  Adresgegevens
 • check
  Telefoonnummer
 • check
  E-mailadres
 • check
  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • check
  Locatiegegevens
 • check
  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • check
  Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • check
  Internetbrowser en apparaat type
 • check
  Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Leef Intens verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • check
  Gezondheid
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via roel@leefintens.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 • check
  Biometrische gegevens
 • check
  Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leef Intens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • check
  Het afhandelen van jouw betaling
 • check
  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • check
  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • check
  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • check
  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • check
  Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • check
  Leef Intens analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • check
  Leef Intens verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leef Intens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leef Intens) tussen zit. Leef Intens gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • check
  MailBlue : E-mailmarketingsysteem om de betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste activiteiten binnen Leef Intens.
 • check
  WebinarGeek : Webinar systeem waar de betrokkenen zich kunnen opgeven voor het volgen van een online masterclass.
 • check
  MoneyBird : Systeem waar online facturen aangemaakt worden op basis van jouw aankoop gedrag.
 • Leef Intens Academy : Leeromgeving waar de betrokkene een profiel aanmaakt en van waaruit de betrokkene rechten krijgt toegewezen. Op basis van deze rechten worden diverse trainingen en workshops toegankelijk gemaakt.

Hoe lang we de persoongegevens bewaren

Leef Intens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • check
  MailBlue : jouw contactgegevens worden bewaard tot op het moment dat je zelf besluit dat je uitgeschreven wil worden
 • check
  Webinargeek : de contactgegevens binnen Webinargeek worden periodiek opgeschoond en zijn slechts korte termijn beschikbaar. De contactgegevens worden doorgespeeld aan MailBlue waar ze beschikbaar blijven tot op het moment dat jij besluit om jezelf uit te schrijven.
 • MoneyBird : Deze gegevens worden 10 jaar bewaard, voor administratieve doeleinden. Daarna worden ze uit het systeem verwijderd.
 • check
  Leef Intens Academy : De profielen kunnen lange tijd blijven bestaan, de toegang tot een training of workshop bedraagt 365 dagen. Wij schonen periodiek op en verwijderen alle profielen van niet actieve gebruikers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leef Intens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar roel@leefintens.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Leef Intens zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Leef Intens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leef Intens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via roel@leefintens.com.

>